Condicions Generals de Compra

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

 

 

IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR CONFORME A LA LLEI 34/2002

Compliment de l’obligació d’informació general de l’Art. 10 de la Llei espanyola 34/2002 d’11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. El titular de la Web amb URL www.lacompra.cat és LA COMPRA SETMANAL, SL (NIF. B66816166), societat de nacionalitat espanyola degudament inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tomo 45475, Folio 135, Hoja 489100 amb domicili professional en: C/ VERGE DEL SOL DEL PONT, 59 – 08510 RODA DE TER (BARCELONA), ESPANYA, i e-mail de contacte info@lacompra.cat.

 

OBJECTE

L’objecte de la pàgina web es oferir a l’usuari les nostres receptes juntament amb els ingredients necessaris per a poder cuinar àpats per la quantitat de persones que s’esculli. Ho portarem al domicili del client o a l’adreça que ens assenyali.

 

ÚS DE LA NOSTRA WEB

En fer ús d’aquesta pàgina web i realitzar comandes a través de la mateixa es compromet a :

  • Usar únicament per realitzar consultes o comandes legalment vàlids.
  • No realitzar cap comanda fals o fraudulent. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una comanda d’aquesta índole estarem autoritzats a anul·lar i informar les autoritats pertinents .
  • Facilitar- la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i / o altres dades de contacte de forma veraç i exacta . Així mateix , consent que podrem fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb vostè si és necessari.
  • Si no ens facilita tota la informació que necessitem, no podrem cursar la seva comanda.

 

INFORMACIÓ PREVIA. ACEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

Les presents Condicions generals de compra regulen la venda a distancia entre LA COMPRA SETMANAL, SL i el client, d’acord amb el estableix la Llei 3/2014, de 27 de març per la que es modifica el text refós de la Llei General per la Defensa dels consumidors i usuaris, la Llei Orgànica 15/1999 de desembre, de Protecció de Dades Personals, la Llei 7/1996, 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista i la Llei 34/2002 de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de l’ Informació i de Comerç Electrònic.

Tanmateix, estableixen les condicions per la realització de comandes, el pagament i l’entrega dels productes sol·licitats, així com la gestió de respostes potencials sobre els mateixos. Per tant, l’Usuari es compromet a llegir atentament les condicions de contractació, cada vegada que procedeixi a la contractació d’algun producte, donat que les mateixes han pogut ser objecte de modificació des de la darrera vegada que accedí. Mitjançant l’acceptació de les presents Condicions Generals de contractació l’usuari declara:

  1. Ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes.
  2. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de contractació.

La realització d’una comanda de compra efectuada per el usuari en la web www.lacompra.cat, implica per la seva part el coneixement i la plena acceptació de les presents condicions generals de compra i de la nostra POLITICA DE PRIVACITAT.

La informació continguda en aquestes Condicions i els detalls continguts en aquesta pàgina web no constitueix una oferta de venda, sinó una invitació per contractar.

És requisit imprescindible registrar-se a la web per poder adquirir els nostres productes. Pot efectuar el registre en l’apartat on pocedeixes a la compra d’algun producte i també quan no estàs en una àrea on repartim el nostre producte també et pots inscriure per rebre més informació. LA COMPRA SETMANAL, SL l’informa que durant en el procés de compra s’hi haurà d’identificar amb el nom d’usuari i contrasenya.

L’usuari es compromet a fer-se responsable i a tractar amb confidencialitat el nom d’usuari i contrasenya, i ha no cedir-les a terceres persones.

Totes les comandes estan subjectes a la nostra acceptació i una vegada realitzada la comanda, rebrà un correu electrònic acusant rebut de la seva comanda. Si en 24 hores no ha rebut el correu de confirmació, l’usuari es podrà posar en contacte amb LA COMPRA SETMANAL, SL mitjançant el correu info@lacompra.cat

LA COMPRA SETMANAL, SL es reserva el dret a modificar les condicions d’accés i el contingut de la web quan consideri convenient i sense previ avís.

Tot el contingut de la web està en Català.

Per realitzar una comanda , haurà de seguir el procediment de compra on-line i fer clic a l’acceptació de les CONDICIONS GENERALS DE COMPRA I EN L’APARTAT ” COMANDA AMB OBLIGACIÓ DE PAGAMENT ” .

 

LES SEVES DADES

En fer ús d’aquesta pàgina web consent el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que ens faciliti són veraces i es corresponen amb la realitat .

En compliment amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (‘LOPD’), l’informem que les dades personals i informació que ens facilitis en emplenar qualsevol formulari electrònic disponible a la Web, seran incorporats en un fitxer de dades de caràcter personal titularitat de LA COMPRA SETMANAL, SL, amb la finalitat de poder gestionar el seu registre i tramitar la seva comanda.

Podrà exercir gratuïtament els teus drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició, mitjançant un escrit, indicant el dret, nom i cognoms i adjuntant fotocòpia del teu DNI, a la següent adreça electrònica info@lacompra.cat.

Tanmateix, i d’acord amb el qual estableix l’article 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, sol·licitem el seu consentiment exprés per enviar-li la newsltetter, així publicitat o promocions dels nostres productes que considerem que puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

Podràs donar-te de baixa d’aquestes comunicacions a qualsevol moment mitjançant remissió al correu electrònic a info@lacompra.cat.

 

PREUS

Els preus dels productes serà el que s’estipuli en cada moment al nostre lloc web, s’expressen en euros i inclouen l’Impost de Valor Afegit (IVA) corresponent segons el producte.

LA COMPRA SETMANAL, SL es reserva el dret de modificar els seus preus en tot moment, però els productes es facturaran sobre la base de les tarifes vigents en el moment en què es registri la comanda.

 

CONDICIONS DE PAGAGENT

El pagament de producte s’efectuarà on-line amb targeta de crèdit VISA, MASTERCARD.

LA COMPRA SETMANAL, SL farà entrega de la corresponent factura al client quan aquest així ho sol·liciti en complimentar les dades de contractació. Aquesta factura es podrà descarregar a la mateixa pàgina web.

Totes las transaccions de compra es desenvolupen dins d’un estricte marc de confidencialitat i xifrat gràcies al protocol SSL. Així, LA COMPRA SETMANAL, SL garanteix la confidencialitat de les dades facilitats pel client mitjançant encriptació, evitant la seva comunicació a tercers estranys a la relació jurídica, conforme a l’establert a la Llei 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. De forma aleatòria, per reforçar la seguretat i per verificar la fiabilitat de les dades facilitades durant la realització d’una comanda, l’empresa podrà sol·licitar al client dades complementàries (com la còpia del D.N.I. o justificant de domicili de menys de tres mesos d antiguitat) que permeten verificar que la compra ha estat realitzada pel titular de la targeta. El document haurà de ser enviat en un termini de cinc dies hàbils, reservant-se LA COMPRA SETMANAL, SL, el dret a efectuar el reemborsament d’aquesta comanda si no rep els document sol·licitats o si aquests no són vàlids.

Igualment, LA COMPRA SETMANAL, SL, es reserva el dret de cancel·lar o rebutjar qualsevol comanda d’un client amb el que mantingui un litigi respecte al pagament d’una comanda anterior. En el moment en que premi el botó “ACCEPTAR” durant la confirmació de la comanda, el banc verifica la validesa del número de la seva targeta de crèdit i comprova que no estigui bloquejada.

LA COMPRA SETMANAL, SL no té en cap cas accés a les seves dades bancàries ni els guarda als seus servidors. Per aquest motiu, haurà de facilitar-los de nou cada vegada que realitzi una nova transacció a la nostra pàgina web. D’aquesta manera s’obté una doble protecció contra abusos i fraus.

 

DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

La gestió completa de la seva comanda està subjecta a la disponibilitat dels productes sol·licitats de manera que si en el moment de preparar la seva comanda al nostre magatzem no disposem del producte que desitja perquè no hi hagi estoc del mateix o perquè considerem que el producte no està en condicions per a la seva venda, l’informarem d’això i LA COMPRA SETMANAL, SL, donarà l’opció subministrar a l’usuari un altre producte amb el mateix preu o el reemborsarem de la quantitat que pel mateix hagués abonat en un termini màxim de 30 dies des que li informem de que el producte no li pot ser lliurat.

En el cas que LA COMPRA SETMANAL, SL no realitzi l’abonament en el temps esmentat, l’usuari podrà reclamar que se li reemborsi el doble de la suma endeutada, sense perjudici al seu dret de ser indemnitzat.

En qualsevol cas li comunicarem qualsevol modificació que es pogués produir en la seva comanda causa de la no disponibilitat dels productes.

 

LLIURAMENTS I DESPESES DE TRANSPORT

 Els articles que s’ofereixen a través d’aquesta pàgina web estan únicament disponibles per la comarca d’Osona. Per altres destins, preguem que l’usuari es posi en contacte amb nosaltres mitjançant el correu electrònic info@lacompra.cat.

Les despeses de transport són gratuïtes en moltes poblacions, però si hem de repartir fora d’aquestes, s’informarà en el procés de la comanda.

Els productes s’envien a la direcció indicada pel client durant la realització de la comanda. Amb el fi d’optimitzar l’entrega, convidem al comprador a que indiqui una adreça en la que la comanda pugui ser entregada els divendres.

En cas de que el transportista intentés entregar-li el paquet i no hi hagués ningú per rebre’l, li deixarà una nota fent constar l’intent d’entrega. Si-us-plau contacti amb la companyia per anar a recollir el producte al magatzem de l’empresa el mateix divendres a partir de les 18 fins a les 20 hores.

En el cas de no recollir la bossa/caixa al magatzem no es retornarà l’import pagat.

En el moment en què rebi el seu paquet, ha de:

  1.  Comprovar la conformitat de la mercaderia rebuda en el moment de l’entrega.
  2.  Senyalar qualsevol anomalia a l’albarà d’entrega, fent constar les seves reserves i incloent la seva firma.

NOTA: Les comandes per recollir la bossa/ Caixa estaran disponibles al nostre magatzem els divendres a partir de les 18 fins a les 20 hores, situat al Carrer Verge del Sol del Pont nº 59 de Roda de Ter (Barcelona).

Als efectes de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el “lliurament” o que la comanda ha estat lliurada en el moment de signar la recepció del mateix a l’adreça de lliurament convinguda.

 

DRET DE DESISTIMENT I DEVOLUCIÓ

 Segons l’establert en l’article 103 Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, els subministres de productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan acceptes del dret de desistiminet.

Únicament s’acceptaran devolucions, en el cas que algun producte de la bossa/caixa, estigui en mal estat, al rebre la comanda, es per aquest motiu que l’usuari haurà de revisar la comanda només rebre-la. Les despeses de devolució aniran a càrrec de LA COMPRA SETMANAL, SL.

Si el transportista espera que el client revisi la comanda i que si no està en bon estat el mateix transportista s’ho emporta).

 

EL NOSTRE DRET DE CANVIAR AQUESTES CONDICIONS

LA COMPRA SETMANAL, SL es reserva el dret a revisar i modificar les presents Condicions en qualsevol moment .

Ara bé, el preu i resta de condicions dels articles que vostè ens hagi sol·licitat no seran modificades durant el lapse de temps que hi hagi entre la seva oferta i l’acceptació de la mateixa emesa a través de la confirmació d’enviament llevat que per llei o decisió d’organismes governamentals hàgim de fer canvis amb caràcter retroactiu en aquestes polítiques , Condicions o Declaració de Privacitat, en aquest cas, els possibles canvis afectaran també a les comandes que hagués fet prèviament .

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’ús de la nostra pàgina web i els contractes de compra de productes a través aquesta pàgina web es regiran per la legislació espanyola .

La resolució de qualsevol tipus de controvèrsia, litigi o discrepància que pogués suscitar entre l’usuari i LA COMPRA SETMANAL, SL per l’ús d’aquest lloc web , se sotmetrà als Jutjats i Tribunals que resultin competents de conformitat amb la legislació vigent .

L’ús de la nostra pàgina web i els contractes de compra de productes a través aquesta pàgina web es regiran per la legislació espanyola.
La resolució de qualsevol tipus de controvèrsia, litigi o discrepància que pogués suscitar-se entre l’usuari i LA COMPRA SETMANAL, SL per l’ús d’aquest lloc web, se sotmetrà als Jutjats i Tribunals que resultin competents de conformitat amb la legislació vigent.

Així mateix en virtut del Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del consell, de 21 de maig de 2013, que facilita la resolució de conflictes que poguessin sorgir del comerç online entre empresa i consumidor, segons l’article 13 del Reglament “Els Estats membres vetllaran per que els comerciants establerts als seus territoris informin als consumidors sobre l’entitat o entitats de resolució alternativa que donin cobertura a dites comerciants”

Per aquest motiu es crea l’organisme ONLINE DISPUTIRESOLUTION que actuarà com a part neutral i interlocutor vàlid entre ambdues parts intentant evitar en gran manera recórrer a els tribunals de justícia.

En conseqüència es posa el servei del consumidor la plataforma online: resolució de litigis en línea

Pot consultar més informació en l’article 14 apartat 1 del ODR-VO – descargable en format PDF al següent enllaç.

 

COMENTARIS I SUGGERIMENTS

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts . Li preguem ens enviï tals comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte o bé remetent correu electrònic a l’adreça info@lacompra.cat